Kalejdoskåpet

TRIADEN - EDS/HSD - MCAS - POTS 

Här kommer det att finnas information om Överrörlighet EDS/HSD - MCAS och POTS, fakta tips och länkar.

Denna del i HistaminMy får namnet Kalejdoskåpet. 

Symtomen är vitt skiftande och spretar åt alla håll och kanter - men ändå är sammanlänkade. 

Har man har rätt glasögon på sig så Ser man vad det rör sig om. 

Internationellt talas om den s k Triaden. Det är i Sverige svårt att hitta en läkare som har tillräcklig kunskap eller intresse i ämnet för att man som patient ska kunna få rätt hjälp och stöd och det tar ofta Många år innan man får en diagnos och mörkertalet är mycket stort. 

Förståelsen för och kunskapen om de spretande symtom som kan följa i kölvattnet av överrrörlighet är ofta mycket låg tyvärr. 

Nedan en artikel av otroligt engagerade och förnämliga Eric Ronge i läkartidningen 2020 angående patienters svårighet att bli trodda och få förståelse för sina spretiga men och ofta påtagliga problem. 

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/11/heds-och-hsd-ofta-forbisedda-och-missforstadda-i-oppenvarden/