Mer om HiT

Här kommer ett försök till en kort och mycket enkel sammanfattning av något som egentligen är komplicerat och mångfacetterat.

Vad gäller histaminintolerans kan man ha både diffusa och mer uttalade besvär (se symtom) och anledningarna till intoleransen kan vara flera, t ex nedsatt aktivitet av enzymet diaminoxidas (DAO) i tarmen, en mastcellssjukdom eller läckande tarm.

Histamin är en biogen amin och är en del av kroppens immunförsvar. Histamin finns i våra kroppar och utsöndras hela tiden när man är vaken. Histamin frisätts i kroppen vid tex stress, ansträngning/träning, temperaturväxlingar, när man utsätts för annat man inte tål och som belastar kroppen, alkohol, allergener som tex pollen, mögel/kemikalier, vissa mediciner (tex kontrastvätska/opioider/NSAIDs/antibiotika och vissa lokala bedövningsmedel), infektioner, skador, insektsbett, friktion/vibrationer, solljus. Histaminnivåerna påverkas även av hormoner.

Histamin finns alltså naturligt i våra kroppar och frisätts mer, sänds ut av kroppen som försvar, vid vissa triggers som ovan.

Vissa födoämnen innehåller histamin och andra biogena aminer. Vissa födoämnen påverkar även kroppen på det sättet att kroppen frisätter histamin när man äter eller dricker detta.

Det tar ett antal timmar för kroppen att bryta ned histaminet. Nivåerna och effekten av den mat du åt igår läggs till det du äter och utsätts för idag.

Kort sagt - många olika saker påverkar histaminnivåerna i kroppen.