Sjukvården och tester

Vad gäller vården och möjlighet att ta någon form av prov för histaminintolerans så är det f n bara ett prov tillgängligt i Sverige och det är prov som mäter DAO (enzymet diaminoxidas) i blodet. Detta prov är inte särskilt tillförlitligt men kan ändå vara bra att ha med som en del när du sedan letar orsaker.

DAO är Ett av de två enzym som bryter ned histamin/biogena aminer i kroppen.

Du kan ha bekymmer med histamin även om det inte skulle visa sig att du har en nedsatt aktivitet av DAO.

Det enda tillförlitliga sättet att ta reda på svaret är som jag beskrivit ovan elimination och provokation - du provar alltså att äta låghistaminkost (livsmedel med så låg halt histamin/biogena aminer som möjligt) och ser hur du mår och provar sedan att äta vanlig kost igen.

Länkar;

www.barnallergisektionen.se/forelasningar/uppsala12/overkanslighet_biogena_aminer.pdf

https://www.fffa.se/pp/FFFAmagtarm.ppt